Professionell handledning innebär och syftar till att höja och bibehålla de handleddas kompetens

Handledning


I arbete med människor använder vi oss själva som verktyg och den kunskap vi fått både från utbildning och från erfarenhet. I det arbetet blir vi ensamma och vi behöver genom samtal med oss själva och andra reflektera över det vi gör i vår yrkesroll.


Handledning är ett strukturerat sätt att reflektera, i grupp eller enskilt. Ett rum där ni kan prata och förhåller er nyfikna kring ert arbete. Handledning är en möjlighet att få andras stöd och syn på det upplevda. Ofta sker handledningen i grupp, vilket innebär att ni får tillgång till gruppens samlade kunskap och erfarenheter. I handledningen kan ni lyfta en tanke, reflektion eller känsla. Det är viktigt att det som sägs vid handledningstillfällen stannar i gruppen.


Allt arbete med människor innebär även ett arbete med sig själv. Därmed är handledning i någon form nödvändigt, så att fokus hamnar där det behövs och inte kommer på avvägar. Handledning förebygger också överbelastning.


Jag är processhandledare vilket innebär att jag håller fokus på processen både i gruppen, inom er och den med era elever/klienter/patienter. Handledaren arbetar med att skapa ett tryggt klimat, så att alla i gruppen kan komma till tals.


Uppdragsgivaren står för lokal. Jag handleder i södra Sverige och min utgångspunkt är Kristianstad.

Handledare


Socialpedagog


Socionom


Instruktör i mindfulness steg 1 MBSR


MI (motiverande samtal)


Som antagen medlem i handledarföreningen har handledaren ett ansvar att förhålla sig till föreningens etiska riktlinjer, som en säkerhet för uppdragsgivaren. 

Lisa Hallberg

Jag heter Lisa Hallberg och har en lång erfarenhet av socialt arbete. Jag har själv arbetat som behandlingsassistent och föreståndare inom HVB-hem. Jag har arbetat som kurator och chef för elevhälsa.


Jag har sedan jag började arbeta haft ett stort intresse för grupprocesser och jag har arbetat med gruppdynamiska processer, på HVB-hem och i skolan, med klienter, elever och personal. Jag har arbetat med enskilda samtal under de sista 20 åren, både i förändringsarbete och stödjande samtal.


Jag är utbildad socionom, socialpedagog och handledare. Jag är instruktörutbildad i mindfulness steg 1 MBSR, vidareutbildad inom ledarskap och motiverande samtal, MI.


Jag är medlem i handledarföreningen och sitter med i valberedningen.